Cahokia Comanches
800 Range Lane
Cahokia, IL 62206-2098

Mount Vernon, Illinois Varsity rivalry
DateTimeEventScoreRecord
12-11-99
6:15 pmMount Vernon, Illinois
L
02-26-00
6:15 pmMount Vernon, Illinois
L
11-22-00
6:30 pmvs Mount Vernon, Illinois at Alton
W
48-45
1-0
T
12-09-00
7:45 pmMount Vernon, Illinois
L
41-38
1-1
L
02-24-01
7:45 pmat Mount Vernon, Illinois
L
11-21-01
7:00 pmvs Mount Vernon, Illinois at Alton
L
37-27
1-2
T
12-08-01
7:00 pmat Mount Vernon, Illinois
W
23-22
2-2
L
02-23-02
8:00 pmMount Vernon, Illinois
W
53-40
3-2
L
12-14-02
8:00 pmMount Vernon, Illinois
W
61-54
4-2
L
03-01-03
8:00 pmat Mount Vernon, Illinois
W
45-42
5-2
L
12-06-03
7:30 pmat Mount Vernon, Illinois
W
57-52
6-2
L
02-28-04
7:30 pmMount Vernon, Illinois
W
58-47
7-2
L
11-22-04
6:00 pmvs Mount Vernon, Illinois at Alton West Elementary
L
39-36
7-3
T
12-04-04
8:00 pmMount Vernon, Illinois
W
62-41
8-3
L
02-26-05
7:45 pmat Mount Vernon, Illinois
L
11-21-05
6:00 pmvs Mount Vernon, Illinois at Alton West Elementary
L
52-33
8-4
T
12-03-05
7:45 pmat Mount Vernon, Illinois
L
52-33
8-5
L
02-25-06
7:45 pmMount Vernon, Illinois
L
49-38
8-6
L
12-02-06
8:00 pmMount Vernon, Illinois
L
60-52
8-7
L
02-24-07
7:45 pmat Mount Vernon, Illinois
W
55-50
9-7
L
12-01-07
8:00 pmat Mount Vernon, Illinois
L
54-42
9-8
L
02-23-08
7:45 pmMount Vernon, Illinois
L
03-07-08
7:30 pmvs Mount Vernon, Illinois at Centralia, Illinois
L
49-39
9-9
P
01-15-10
7:45 pmMount Vernon, Illinois
W
56-51
10-9
L
02-26-10
8:00 pmat Mount Vernon, Illinois
W
43-28
11-9
L
01-07-11
7:45 pmat Mount Vernon, Illinois
W
45-44
12-9
L
02-18-11
8:00 pmMount Vernon, Illinois
L
12-16-11
7:45 pmMount Vernon, Illinois
L
46-42
12-10
L
02-10-12
8:00 pmat Mount Vernon, Illinois
W
39-37
13-10
L
12-14-12
7:45 pmat Mount Vernon, Illinois
L
58-54
13-11
L
02-08-13
8:00 pmMount Vernon, Illinois
W
63-52
14-11
L
12-17-13
7:30 pmMount Vernon, Illinois
W
59-45
15-11
L
02-07-14
6:15 pmat Mount Vernon, Illinois
W
47-40
16-11
L
12-12-14
7:45 pmat Mount Vernon, Illinois
L
58-53
16-12
L
02-06-15
7:45 pmMount Vernon, Illinois
L
69-61
16-13
L
12-04-15
7:45 pmMount Vernon, Illinois
L
63-61
16-14
L
01-29-16
7:45 pmat Mount Vernon, Illinois
W
58-49
17-14
L
12-02-16
7:45 pmat Mount Vernon, Illinois
W
42-24
18-14
L
12-30-16
11:30 amvs Mount Vernon, Illinois at Centralia, Illinois
W
51-19
19-14
T
01-27-17
7:45 pmMount Vernon, Illinois
W
47-29
20-14
L
12-30-17
10:00 amvs Mount Vernon, Illinois at Centralia, Illinois
W
42-36
21-14
T
02-03-18
7:30 pmMount Vernon, Illinois
L
57-46
21-15
L
02-23-18
7:30 pmat Mount Vernon, Illinois
L
42-39
21-16
L
02-20-19
6:15 pmat Mount Vernon, Illinois
L
66-60
21-17
L
02-22-19
6:15 pmMount Vernon, Illinois
L
68-52
21-18
L
01-10-20
7:45 pmMount Vernon, Illinois
L
53-35
21-19
L
02-21-20
7:45 pmat Mount Vernon, Illinois
L
68-50
21-20
L
03-10-21
7:30 pmat Mount Vernon, Illinois
W
43-41
22-20
L
03-12-21
7:30 pmMount Vernon, Illinois
L
59-33
22-21
L
12-21-21
7:30 pmMount Vernon, Illinois
L
55-35
22-22
L
02-11-22
7:30 pmat Mount Vernon, Illinois
L