Fredericktown at Potosi
9-17-2020

Team scores
Potosi5
Fredericktown4

Results
0